Site Kullanım Sözleşmesi

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE

MADDE 1 Kullanım Koşulları

www.greendish.com.tr/ internet sitemizi ziyaret etmeden önce iş bu site kullanım koşulları sözleşmesinin tarafınızca dikkatlice okunması gerekmektedir. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenmiş olan koşullara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yer verilmiş olan herhangi bir şartı kabul etmiyorsanız, lütfen ilk fırsatta siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürmeniz halinde koşulsuz ve kısıtlamasız olmak üzere iş bu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca kabul olacağını lütfen gözetiniz. www.greendish.com.tr/ internet sitesinin yönetimi N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmakta olup, bundan sonra mevzu bahis internet sitesi SİTE olarak anılacaktır. İş bu siteye dair Kullanım Koşulları, internet sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı ise tek taraflı olarak SİTE'ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak bu değişiklikleri, SİTE’yi kullanacak olan tüm kullanıcılarımız baştan itibaren kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 2 Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

SİTE : www.greendish.com.tr/ alan adına sahip olan internet sitesi.

ÜYE : www.greendish.com.tr/ internet sitesine kayıt olmak suretiyle kişisel verilerini tarafımızla paylaşan, siteyi kullanan, site üzerinden tarafımızdan mal veya hizmet alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. İş bu sözleşme kapsamında kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. Üye adı üyeye özeldir ve aynı üye adı iki farklı üyenin kullanımına verilemeyecektir.

ZİYARETÇİ : Siteyi kişisel iletişim bilgilerini veya kişisel verilerini tarafımızla paylaşmaksızın okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

İÇERİK : Sitede ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanmış olan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, gibi görsel, yazı formatında veya işitsel imgelerden oluşmaktadır.

SÖZLEŞME : Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.


MADDE 3 Gizlilik

Gizlilik hususuna ilişkin düzenlemeler, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarının da düzenlenmesi üzere ayrı sayfalarda yer almaktadırlar. SİTE'yi kullandığınız takdirde, kişisel verilerinizin işlenmesinin tarafımızca düzenlenmiş gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

MADDE 4 Hizmetin Kapsamı

N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, tarafımızca sunulacak olan mal ve hizmetlerin kapsamı ile niteliğini, kanunlar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olmakla birlikte; hizmetlere ve mallara ilişkin yapacağımız değişiklikler, tarafımızca SİTE'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

MADDE 5 Telif Hakları

SİTE'de yayınlanan tüm metin, logolar, resimler, ses dosyaları Fikri Mülkiyet Kanunu kapsamında sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olup, tüm hakları saklı tutulmaktadır. Kod, yazılım fikri ve ticari hakkı Arborra Media Dijital Danışmanlık ve Marka Yönetimi A.Ş.'e aittir. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcının iş bu hususlara aykırı hareket etmesi ve tarafımızın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde uğranılan doğrudan veya dolaylı zararlar ile masraflar açısından sorumluluğu söz konusu olacaktır.

MADDE 6 Genel Hükümler

SİTE kullanıcılarının tamamı, SİTE'nin kendilerince sadece hukuka uygun ve güdülen şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde tecavüz teşkil edecek nitelikteki bir faaliyette bulunmayacaklarını taahhüt etmektedirler. SİTE kapsamı içerisinde yaptıkları işlem ve eylemlerdeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. SİTE’nin yönetimi açısından SİTE'de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlayabilmek açısından tarafımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Gösterilen çabaya rağmen SİTE’de yer vermiş olduğumuz bu bilgiler yine tarafımızca yapılacak fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, arada birtakım farklılıklar oluşabilir. Bu sebeplere binaen, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekle birlikte hiçbir taahhütte de bulunulmamaktadır. SİTE'de üçüncü kişilerce işletilen ve içeriklerine ilişkin tarafımızca bilgi sahibi olunmayan diğer internet sitelerine, uygulamalara ve platformlara ilişkin birtakım köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik açısından yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakla birlikte, iş bu köprülere ve içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. SİTE'yi virüslerden temizlenmiş tutmak hususuna ilişkin SİTE sahibi olarak elimizden geleni yapmamızla birlikte, internet sitemizde virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini net bir şekilde maalesef vermemekteyiz. Bu sebeple SİTE’den veri indirilmesi esnasında, virüslere karşı gerekli önlemleri almak, SİTE kullanıcılarının sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı tarafımızca sorumluluk kabul edilmemektedir. SİTE'de tarafımızca sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine ilişkin garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişimin önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

MADDE 7 Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin olarak tarafımızın sorumluluğu, kast ve ağır ihmal ile sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla hafif ihmal hususu sorumluluğumuz kapsamında yer almamaktadır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, tarafımızdan talep edilebilecek toplam tazminat ise öngörülebilir hasarlar ile sınırlı kalmaktadır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli olmayacaklardır. Hukuken mücbir sebep sayılan gecikme, ifa etmeme veya temerrüt gibi tüm durumlardan dolayı, herhangi bir şekilde tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

MADDE 8 Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar olan ihtilaflarda Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 9 Yürürlük ve Kabul

İş bu Site Kullanım Sözleşmesi, SİTE’de yayımlanmakla yürürlük kazanır. SİTE’yi kullanan konumundaki ziyaretçiler ve üyeler iş bu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanarak kabul etmiş sayılmaktadırlar. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gitme hakkını haizdir. İlgili değişiklikler tarihi ve sürüm detaylarına yer verilmek suretiyle SİTE’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Bu site Enpego® Gelişmiş E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.