İptal ve İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. Bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

4. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

5. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

7. TTK GEREĞİNCE GIDA MADDELERİ, İÇECEKLER VEYA GÜNLÜK TÜKETİM MADDELERİ İÇİN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Ürün lezzetini, tadını beğenmeme yada damak tadınıza uymama durumunda iade söz konusu değildir. Kusurlu ürün nedeniyle iade hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ambalajı bozuk olan ürünlerde ( kargoda ambalajı yırtılmış, açılmış veya ambalajı dağılmış) alıcı tarafından öncelikle ürün görselinin fotoğrafı çekilerek greendish@greendish.info adresine iletilmesi gerekmektedir. Alıcı ambalajı hasarlı ürünlerde kargo firmasından teslim almadan hasar tespit tutanağı düzenleyerek bir kopyasını ürün ile birlikte kargo firmasına iade ederek satıcıya geri gönderilmelidir. İade şartlarına uygun durumlarda iadenin Satıcı tarafından onaylanmasının ardından tüm ürünlerin kargo masrafları Alıcı’ya iade edilecektir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

8. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarının da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş ve benzeri) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır. Ayrıca iş bu sözleşme kapsamında yer alan gıda malzemelerinin iadelerinde de ürünün açılmamış, kullanılmamış, bozulmamış olması koşulları da esasen aranmaktadır. Aksi halde ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması söz konusu olamayacaktır.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

9. Cayma hakkı kullanılabilecek ürünler için geçerli olmak üzere Alıcı, kargo ile almış olduğu ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan, ambalaj, bant, mühür, koruyucu gibi unsurların açılmaması şartı ile teslim tarihinden itibaren on dört(14) günlük süre içinde teslim aldığı şekli ile iade edebilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

10. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

11. Cayma hakının kullanılabilmesi için on dört(14) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde belirtilmememiş olması şarttır (Örnek Cayma Formu Sitemizde Yer Almaktadır.). ORJİNAL AMBALAJI ZARAR GÖRMÜŞ, TAHRİP EDİLMİŞ VE SAİR ŞEKİLDEKİ ÜRÜNLERİN İADESİ KABUL EDİLMEZ.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

12. Üçüncü(3.) Kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

13. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI

14. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

15. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

16. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI

17. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde bu duruma ilişkin kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bu durum özelinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka ALICI’ya karşı hukuki yollara başvurabilir; ayrıca doğacak olan masrafları ve vekâlet ücretini de ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından kaynaklı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

18. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ……………., ……………… , bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yatırabilirsiniz.

19. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu site Enpego® Gelişmiş E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.